Taal & lent ontwikkelt leerlingen als wereldburgers:

Wij staan voor een multiculturele school, waarin taal de verbinding vormt tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en andere wereldburgers. De Nederlandse taal vormt de basis voor deze verbinding. Vanuit de gedachte, dat lezen de taalontwikkeling stimuleert, ontwikkelt b.s. Taal&lent zich als leesschool.

B.s. Taal&lent ontwikkelt leerlingen als wereldburgers. De leerlingen komen in een vroeg stadium al in contact met Engels als vreemde taal. B.s. Taal&lent investeert in moderne onderwijsmethodieken en stimuleert leerlingen om hun ta(al)lenten op een eigentijdse wijze te ontwikkelingen.

B.s. Taal&lent heeft zorg voor een gezonde leefstijl van kinderen als gruitschool. B.s. Taal&lent is een school waar leerlingen trots op zijn en zich geborgen en veilig voelen.